Policealne Studium Techniczne

PROWADZIMY NABÓR NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE:

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

KSZTAŁCENIE W TYM ZAWODZIE OBEJMUJE 3 KWALIFIKACJE - czas trwania kształcenia 2 lata.

  • B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
  • B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota-niedziela).

Szczegóły w zakładce: KURSY lub pod numerem telefonu: 664923272; 509739850