Oferta kształcenia zawodowego

Oferta kształcenia zawodowego

w roku szkolnym 2017/2018

SZKOŁY POLICEALNE

dla absolwentów szkół średnich

Policealne Studium Budownictwa,

Projektowania Architektonicznego i Geodezji

okres kształcenia 2 lata

Kształcenie w zawodzie: 

TECHNIK GEODETA

Nauka w systemie zaocznym - zajęcia tylko w soboty i niedziele.

Kształcenie obejmuje następujące kwalifikacje:

·         BD.31- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników pomiaru

      BD.32 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z kastratem i gospodarką nieruchomościami.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

dla absolwentów szkół średnich i zasadniczych szkół zawodowych

Kształcenie w zawodzie:

TECHNIK BUDOWNICTWA

Okres kształcenia 20 miesięcy

Nauka w systemie zaocznym - zajęcia tylko w soboty i niedziele. 

Kształcenie obejmuje następujące kwalifikacje:

·         BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

·         BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

·

Kształcenie w zawodzie:

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Okres kształcenia 20 miesięcy

Nauka w systemie zaocznym - zajęcia tylko w soboty i niedziele.

Kształcenie obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.27. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci  oraz instalacji sanitarnych

 

N O W O Ś Ć

Kształcenie w zawodzie

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Okres kształcenia 20 miesięcy

Nauka w systemie zaocznym - zajęcia tylko w soboty i niedziele.

Kształcenie obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.04 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

BD.21 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.